Bruidsduiven
Zwartewaal
.nl

Op de mooiste dag van Uw leven mogen geen witte duiven ontbreken. Het loslaten (lossen)
    van witte bruidsduiven is een teken van geluk, liefde, vrede en vrijheid.

       Er bestaan verschillende benamingen voor deze duiven: bruidsduiven, trouwerijduiven
         huwelijksduiven, geluksduiven en vredesduiven. Eigenlijk zijn het witte postduiven. Ze
         zijn er namelijk op getraind om de weg naar huis feilloos terug te vinden, zoals
          gewone postduiven.

         U kunt de duiven, door ons aangegeven, uit de hand loslaten of vanuit een mand de
         vrijheid geven. De duiven vliegen dan weer terug naar hun hok in Zwartewaal.

        Er zijn weinig “maaren”, het enige is dat er niet gelost wordt bij slechte
      weersomstandigheden zoals mist, onweer, zware storm of zware regenval. Dit wordt door
     ons beoordeeld want wij zijn uiteraard erg zuinig op onze duiven.

   Wij zijn lid van postduivenvereniging De blauwe doffer in Hellevoetsluis.

Sjaak & Lenie v/d Jagt
0181-662407 / 06-30006289
info@bruidsduivenzwartewaal.nl